Rezerwacja kortów

Na kortach Bocheńskiego Towarzystwa Tenisowego (BTT) obowiązuje internetowy system rezerwacji. Aby można było korzystać z tego systemu należy posiadać indywidualne konto z osobistym hasłem dostępu. Osobami uprawnionymi do korzystania z internetowego systemu rezerwacji są wszyscy członkowie BTT, którzy w danym roku opłacili składkę członkowską.

Link do rezerwacji kortów Bocheńskiego Towarzystwa Tenisowego

Kontakt dla osób nie będących członkami BTT:
Marcin Możdżeń
tel. 606 970 947

Kontakt w kwestiach technicznych obsługi rezerwacji dla osób będących członkami BTT :
Wojciech Waśniowski
email: wasniows@gmail.com

REGULAMIN REZERWACJI KORTÓW BOCHEŃSKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO

 1. Rezerwacje kortów Bocheńskiego Towarzystwa Tenisowego (BTT) realizowane są przy pomocy internetowej strony www.sportclubrank.pl.
 2. Rezerwacji mogą dokonywać zalogowani użytkownicy, posługujący się nazwą rezerwującego oraz indywidualnym hasłem. 
 3. Zarządzaniem użytkownikami systemu rezerwacji zajmuje się administrator. Dane kontaktowe administratora podane są na internetowej stronie btt.org.pl w dziale 'Rezerwacja kortów’.
   
 4. Rezerwujący w momencie powzięcia decyzji o niemożności skorzystania z kortu w zarezerwowanym przez siebie terminie, jest zobowiązany do niezwłocznego anulowania swojej rezerwacji. Dwukrotny brak anulowania rezerwacji w przypadku nie wykorzystania zarezerwowanego kortu może skutkować okresowym lub stałym zawieszeniem rezerwującego.
   
 5. W dni powszednie od godziny 16:00 oraz w niedzielę w godzinach od 8:00 do 12:00 maksymalny czas rezerwacji kortu dla dwóch tych samych graczy nie może przekroczyć 2 godzin.
   
 6. Wprowadzone indywidualne rezerwacje mogą zostać anulowane przez administratora na rzecz weekendowych turniejów organizowanych przez BTT. Informacje na temat planowanych turniejów (bądź przesunięcia turniejów) będą podawane na stronie: btt.org.pl, w dziale Aktualności. Przed przybyciem na korty zaleca się sprawdzić swoją rezerwację.